ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Category

ព័ត៍មាន​ក្នុង​សង្គម

ផ្អើលមួយផ្សារនាគមាស! ក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ២ឆ្នាំរអិលធ្លាក់ចូលប្រហោងលូរ ខណះដែល…

https://www.youtube.com/watch?v=rGwwUFB2vZs ផ្អើលមួយផ្សារនាគមាស! ក្មេងប្រុសម្នាក់ធ្លាក់ចូលប្រហោងលូរ ខណះដែលឪពុកម្តាយរវល់លក់ដូរ ភ្នំពេញ ៖…