ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

ក្លាយជា​​សេដ្ឋី​

អាថ៌កំបាំង​បុគ្គលជោគជ័យទាំង​៥០០​នាក់​ដែលក្លាយជា​​សេដ្ឋី​

មនុស្សជាច្រើនបានសួរថា  តើធ្វើដូចម្តេចទើបក្លាយជាអ្នកមាន? នេះជាសំនួរទូរទៅដែលមនុស្សចង់បានចម្លើយ នៅក្នុងសំនួរខាងលើផងដែរ…