ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

បុគ្គលល្បី

​​ជីវិត​តស៊ូ​របស់​លោក​ ឈៀង កាយជៀក​​ ​អ្នក​បង្កើត​រដ្ឋ​នៅ​កោះ​​តៃវ៉ាន់​

ឈៀង កាយជៀក​ គឺ​ជា​មេដឹកនាំ​ចិន​ដ៏​សំខាន់​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​មេដឹកនាំ​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​ដទៃ​ទៀត​ក្នុង​ស.វ ទី ២០។ លោក…