ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

ប្រវត្តិនៃតាព្រហ្ម

ប្រវត្តិនៃតាព្រហ្ម

យើងតែងតែលឺសូរឈ្មោះ តាព្រហ្ម ជាញឹកញាប់ នៅក្នុងវប្បធម៌ និង អរិយធម៌ខ្មែរ ហើយប្រាសាទខ្មែរមួយចំនួន ក៏មាន ឈ្មោះ…