ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

ប្រវត្តិលោកស្រី រស់ សេរីសុទ្ធា

ប្រវត្តិលោកស្រី រស់ សេរីសុទ្ធា ជាតារាជនី​សំនៀង​មាស​ប្រចាំ​កម្ពុជា

លោកស្រី រស់ សេរីសុទ្ធា កើតនៅថ្ងៃទី ៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៤៦ ដែលមានស្រុកកំណើតភូមិដំណាក់ហ្លួង ឃុំវត្តគរ ស្រុកបាត់ដំបង…