ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

ប្រវត្តិ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​

ប្រវត្តិ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ និង​ការអភិវឌ្ឍ​ន៍​មកដល់​ពេលបច្ចុប្បន្ន​

ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​៖​ ស្ទឹងត្រែង​គឺជា​ខេត្ត​មួយ មាន​ប្រវត្តិ​រាប់រយឆ្នាំ​សម្បូរ​ទៅដោយ​ទួលប្រាសាទ​បុរាណ​ជាច្រើន​កន្លែង…