ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

ព្រះជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧

ព្រះជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧​ ដែលខ្មែរគ្រប់រូបគួរដឹង

នៅក្នុងអារម្មណ៍មនុស្សខ្មែរគ្រប់រូប គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបំភ្លេចបានឡើយនូវព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយព្រះអង្គ…