ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

jack ma

អាថ៍កំបាំងទាំង​ ១០​នៃការចងចិត្តស្វាមី ពីភរិយាមហាសេដ្ឋី Jack Ma

ជីវិតគូ ក្រៅពីការត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាដោយក្ដីស្រឡាញ់ គឺត្រូវមានការយោគយល់ឲ្យគ្នាទៀតទើបអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាមានក្ដីសុខ។…