ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

Rodrigo Duterte

ប្រវត្តិ​​សង្ខេប​​​​​​លោក Rodrigo Duterte បុរសកណ្ដាប់ដៃដែកប្រធានា​ធិ​បតី​​ទី១៦…

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ គឺជាថ្ងៃឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការ របស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន ជំនាន់ទី១៦ លោក…