ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

youtiao recipe

ប្រវត្តិនំឆាខ្វៃ

ឆាខ្វៃ​គឺ​ជា​នំ​ចិន​មួយ​ប្រភេទ​ ដែល​ខ្មែរ​យើង​និយម​ទទួល​ទាន​ជាមួយ​បបរ ទឹក​ដោះ​គោ កាហ្វេ ឬទទួល​ទាន​ទទេ ​ក៏​បាន…