ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Category

អត្ថបទអប់រំ

រឿងសត្វក្អែក និងដបទឹក

នារដូវក្តៅស្ងួតហួតហែង មានសត្វក្អែកមួយក្បាលស្រេកទឹកសឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់។ វាខិតខំហើរស្វែងរកទឹកផឹកយ៉ាងហត់នឿយ ហើយក៏ប្រទះជួបនឹងដបទឹកមួយដែរមានទឹកកន្លះដប។ វាមានភាពរីករាយ…