ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប

ក្ដៅៗ ប្អូនប្រុសពៅរបស់ទ្រី សុផានិត និងទ្រី ដាណា គឺទ្រី វាយោ បានចេញមុខឡាយប្រលះបងស្រី…,

841
Comments
Loading...