ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប

រឿងសត្វក្អែក និងដបទឹក

871

នារដូវក្តៅស្ងួតហួតហែង មានសត្វក្អែកមួយក្បាលស្រេកទឹកសឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់។ វាខិតខំហើរស្វែងរកទឹកផឹកយ៉ាងហត់នឿយ ហើយក៏ប្រទះជួបនឹងដបទឹកមួយដែរមានទឹកកន្លះដប។

វាមានភាពរីករាយ ប៉ុន្តែវាពិតជាតូចចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារដបទឹកតូច និងវែងពេកធ្វើឲ្យវាមិនអាចផឹកទឹកបានឡើយ។ វាគិតថា វាប្រាកដជាស្លាប់ជាមិនខាន ទោះជាខំយ៉ាងណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរ។

ដោយសារតែនៅក្បែរនោះមានដុំគ្រួសតូចៗជាច្រើន គំនិតមួយក៏បានផុសឡើងមកដែរ ក្អែកបានព្យាយាមពាំដុំគ្រួសទម្លាក់ម្តងមួយៗទៅក្នុងដកទឹកទាល់តែកម្ពស់ទឹកឡើងស្មើនឹងមាត់ដប។ ចុងបញ្ចប់វាអាចផឹកទឹកនោះបានយ៉ាងឆ្អែតស្កប់ស្កល់។


ក្នុងគ្រាលំបាក គំនិតបន្តិចបន្តួចរបស់អ្នក មិនប្រាកដថាគ្មានប្រយោជន៍ មិនអាចជួយអ្នកបាននោះឡើយ៕
គំនិតវិជ្ជមានរបស់អ្នក នឹងធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យ៕

Comments
Loading...