ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប

(មានវីដេអូ)ស្វាមីស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិ សម្លាប់ខ្លួនមិនដឹងមូលហេតុ!

406

ដំណឹងបឋម៖ ស្វាមីស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិ សម្លាប់ខ្លួនមិនដឹងមូលហេតុ!

ស្វាមី អ្នកនាងស្រីអូន សម្រស់ធម្មជាតិ បញ្ចប់ជីវិតនៅមុននេះបន្តិច????

ជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត គួរអោយខ្លាចណាស់ វាកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់វណ្ណៈ កុំសំងំនៅម្នាក់ឯង ដោះស្រាយម្នាក់ឯង គួរសំរាក ដកថយរកអ្នកពិភាក្សា ឬលំហែរខួរក្បាលខ្លះៗ…????

គាត់ស្លូត ហើយជាមនុស្សល្អណាស់????

Comments
Loading...