ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

ជំនួញ

អ្នកដែលចង់រកសុីដំបូង ​​ត្រូវគិត​ចំណុច​ទាំង​៤​នេះ ​​បើមិនចឹងទេ៩៩,៩%​ ​ដឹង​តែ​បរាជ័យ

មនុស្សគ្រប់ៗគ្នាសុទ្ធតែចង់ក្លាយជាអ្នករកស៊ីដ៏ពូកែ ព្រោះថា បើជោគជ័យក្នុងការធ្វើជំនួញ នោះមិនខ្វះឡើយប្រាក់។…