ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

ដើមកំនើតនំខួបកំនើត

ដើមកំនើតនំខួបកំនើត

នំខួបកំណើតគឺជាប្រភេទនំពងទាម៉្យាង មានរសជាតិផ្អែម ភាគច្រើនគឺមានគ្រីមទឹកដោះគោពីលើ នឹងមានគ្រឿងផ្សំពីផ្លែឈើ ជាច្រើនមុខ…