ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប
Browsing Tag

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

តើការដឹកនាំបែបណាដែលនាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិបាន​ ?

រដ្ឋបុរសឥណ្ឌាមួយរូបដែលតែងស្ថិតនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌារាប់លាននាក់ ដែលពិភពលោកស្គាល់លោកជា មហាត្មៈគន្ធិ…