ប្រ​ភព​នៃ​ការ​កកើត​របស់​អ្វី​មួយ ប្រ​វត្តិ​មនុស្ស​ល្បី ប្រ​វត្តិ​របស់​របប

៣រូបមន្ត ដែលពួកមហាសេដ្ឋីតែងតែធ្វើ ដើម្បីបង្កើនទ្រព្យ

1,974

ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រគឺវាមានភាពជាក់ស្ដែង ជាមួយនឹងទម្លាប់មួយចំនួន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាទម្លាប់ដ៏សំខាន់បំផុតដែលអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តឱ្យឈានទៅដល់គោលដៅសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

១) អ្នកមាន គេរស់នៅក្នុងរង្វង់ប្រាក់ចំណូលរបស់គេ
អ្នកមានតែងតែជៀសវាងការចំណាយដែលមិនចាំបាច់ និងឥតបានការ។ ពួកគេតែងតែសន្សំទុក ២០ភាពរយនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ ហើយនឹងចំណាយ ៨០ភាពរយទៅលើការរស់នៅរបស់ពួកគេជាប្រចាំថ្ងៃ។

២) មិនលេងល្បែងស៊ីសង
ចូរនិយាយអំពីមនុស្ស ៧៧ភាពរយ ដែលជួបការលំបាក់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារតែការលេងឆ្នោតផ្សងសំណាង ឬលេងល្បែងស៊ីសង។ មនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដគេមិនដែលមានដោយសារតែការលេងល្បែងស៊ីសងនោះទេ ហើយអ្នកមានពិតប្រាកដមិនដែលពឹងទៅលើសំណាងនោះដែរ។ ពួកគេបង្កើតសំណាងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ហើយប្រសិនបើអ្នកចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន ចូរខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវា កុំដេកចាំតែសំណាង។

៣) ចូលចិត្តអានរាល់ថ្ងៃ
មហាសេដ្ឋីនៅលើពិភពលោកស្ទើរតែទាំងស្រុង គឺចូលចិត្តអានសៀវភៅ ព្រោះវាបានបង្កើតនូវចំណេះដឹង ហើយចំណេះដឹងទាំងនោះ គឺបានជួយគាត់ឱ្យដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបានល្អ និងរីកចម្រើន រហូតមានមហាសេដ្ឋីមួយចំនួនបានឆ្លើយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានវិញថា «ខ្ញុំជោគជ័យ និងមានបានដោយសារតែសៀវភៅមួយគំនរនេះឯង»។ ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន ៨៨ភាពរយ បានអានសៀវភៅ ៣០នាទី ឬក៏ច្រើនជាងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងទៅលើអាជីវកម្ម ឬក៏អាជីបមុខរបរបស់ពួកគេ៕

 

 

Comments
Loading...